logo
  Agenda Jaarvergadering 2018 HSV Venbergen        
             
  Vrijdag 25-01-2019          
             
  Café/zaal Lugano, Leenderweg 42 , 5554CL Valkenswaard        
             
             
1.   Opening 20.00 uur.          
             
2.    Mededelingen.          
             
3.   Doornemen en goedkeuren notulen 2017        
             
4.   Financieel Jaarverslag 2018.          
             
5.   Verslag Kascontrolecommissie.          
             
6.   Verkiezing leden kascontrolecommissie.        
             
7.   Van Sportvisserij Limburg naar Federatie Zuid/West.            
             
8.   Rookpauze (10 minuten).          
             
9.    Jaarverslag secretariaat 2018.          
             
10.   Verslag wedstrijdcommissie 2018.          
             
11.   Verslag Karper commissie 2018 en bekendmaking        
  Karper visser van het jaar en winnaar van de karper competitie 2018.    
             
12.   Bestuursverkiezing:           
             
             Aftredend en herkiesbaar:                                 Christ Corstjens  
             Aftredend en herkiesbaar:                             Maikel van Steensel
             Aftredend en herkiesbaar:                             Gerrie Heijmans  
      Aanmelding aspirant bestuurslid:                             Antoine v/d Maat.
             
13.        Rondvraag.          
             
14.        Pauze (15 minuten)          
             
15.        Beantwoording rondvraag.          
             
16.        Vrijwilliger van het jaar.          
             
17.        Huldiging jubilarissen.          
             
18.        Sluiting.