logo

Jaarverslag Secretariaat 2015

Allen van harte welkom op deze algemene jaarvergadering.

Onze bestuursleden en andere vrijwilligers hebben een aantal uitvaarten van overleden leden bezocht dit jaar. Het bestuur wenst alle nabestaanden veel sterkte toe.

Ook zijn er een aantal recepties bezocht.

Het bestuur heeft haar draai gevonden. Het gaat allemaal zeer voortvarend momenteel, we zitten redelijk op een lijn.

Er is overleg geweest tussen politie, Paladijn, Rabobank, Sportvisserij Nederland/Limburg, MEE, pers, jagers en Gemeente Valkenswaard.

De minder valide medemensen zijn ook aanwezig geweest, Dankzij onze vrijwilligers hebben ze allemaal veel plezier gehad maar ook nog eens de nodige vis gevangen en daar gaat het om. Dit jaar worden ze weer verwelkomt op ons mooie complex.

De opbrengst van “Het Valkenswaards Open” ongeveer € 803, - ging dit jaar naar de Korsakov afdeling van Verzorgingshuis Taxandria. Een paar vrijwilligers zijn ook aanwezig geweest bij de opening van de werkplaats aldaar, men heeft van onze bijdrage gereedschap gekocht. Een geweldig dankbaar en goed doel! Als dank had men voor ons een mooi vogelhuisje gemaakt.

Bestemmingsplan Schaapsloop 1 en 2 is grotendeels gerealiseerd, de rotonde op de Leenderweg biedt meer verkeersveiligheid voor onze fietsende leden, ook is het onverharde fietspad deels gerenoveerd en netjes aangesloten op bestaand fietspad Leenderweg. Er is ook een mooi sign van HSV Venbergen aan de rotonde geplaatst.

Een hekel punt blijft het overzicht bij de afslag naar De Oase en de aanrijsnelheid van het verkeer vanaf De Vest, dit is reeds door mij doorgegeven aan de gemeente.

De website, blijft een terugkomend actiepunt in mijn verslagen de afgelopen jaren. Momenteel is onze website gehackt door mensen die dit blijkbaar leuk vinden. Dit heeft tot gevolg dat we al een tijdje uit de lucht zijn.

Afgelopen weken hebben ik en Antoinette gesprekken gevoerd met een eventuele nieuwe website aanbieder. We zijn heel erg dankbaar en blij dat we een overeenkomst hebben kunnen sluiten met de Kiwiwebgroep uit Sittard.

Zij willen gratis, op sponsorbasis, ons een complete website inclusief helpdesk aanbieden. Deze website wordt ook compatibel met smartphone en tablets. Verder kunnen we dadelijk wat sneller en gebruiksvriendelijker bulk E-mails verspreiden. We willen een compleet vernieuwde site gaan maken, mogelijk zijn er leden die leuke ideeën hebben? Die kunnen met ondergetekende contact opnemen, misschien kunnen we er iets mee!

De automatische incasso blijft problemen geven van de zijde van Sportvisserij Nederland. Ze hebben beterschap beloofd, voor hen is het ook een nieuwe, misschien wel onderschatte, situatie. We wachten nog even af.

We gaan trachten om de service, van ons uit, te vergroten door op de nieuwe website links te plaatsen die doorverwijzen naar Sportvisserij Nederland Ledenservice. (vragen over vis pas, lid worden, opzeggen lidmaatschap etc.) Er hebben inmiddels al 706 leden gekozen om automatisch te betalen.

Het nachtvissen gaat goed, de karper commissie heeft een positieve interactieve houding, wat het bestuur als zeer prettig ervaart.

Op vijver 3 zijn reeds een aantal karpers uitgezet en ook op vijver 1 worden er enkele uitgezet.

Het nachtvissen in de weekenden is verlengd en is toegestaan vanaf het eerste weekend van april tot en met het laatste weekend van november, Het nachtvissen in de weekenden wordt gedoogd door de gemeente.

Let wel, men dient voor het nachtvissen op ons complex een speciale nachtvispas, met pasfoto, van HSV Venbergen te hebben. De nachtvissticker van Sportvisserij Nederland is op ons complex niet relevant.

Dit jaar hebben we 1250 KG brasem (1-2 Kg) en 500 KG voorn( 15 / 18 cm) u op vijver 1 en 3. (2/3 vijver 3 - 1/3 vijver 1)

Tijdens brainstormsessies van het bestuur is het fenomeen “wedstrijd karper vijver” besproken. Dit is een landelijk erg populaire manier van wedstrijdvissen aan het worden. Dit zou dan betekenen dat we vijver 2 ombouwen tot een karper vijver waar kleine karper in groten getale wordt uitgezet om hier vervolgens veel wedstrijden op te organiseren. We hebben de ‘voors’en ‘tegens’ van dit besproken en willen hier vooralsnog niet mee gaan beginnen. Mogelijk dat dit in de toekomst wel weer in beeld zal komen. Het heeft nogal wat consequenties (vooral ook financieel) waar we over na moeten denken. Gezien de complexheid van organiseren zal het voltallige bestuur hier mee eens moeten zijn, met de huidige ideeën is hier nog te veel verdeeldheid onderling om dit bestuurlijk te kunnen verantwoorden. Wordt vervolgd,…

Over het jaar 2014 hebben we € 858, - aan jeugdsubsidie ontvangen (97 jeugdleden) dit wil zeggen dat ons jeugdbestand iets is gedaald. Hier ligt nog steeds een uitdaging voor het bestuur om het jeugdleden aantal weer op te schroeven. De gemeente zal de subsidietoekenning voortaan jaarlijks beoordelen, dus of we volgend jaar weer in aanmerking komen voor deze subsidie is de vraag.

Het secretariaat heeft 267 poststukken verwerkt in 2015.

De touwen tegen aalscholvers zijn dit jaar deels gespannen (vijver 1 deels, vijver 2 niet, vijver 3 compleet) zo kan er ook nog redelijk gevist worden. We hebben aluminium drijvers laten lassen zodat deze makkelijker hanteerbaar zijn en minder onderhoud nodig hebben. Ze worden na gebruik gestald op het eiland van vijver 1.

Op verzoek van enkele leden zijn we nog aan het bekijken of het bevisbaar maken van het eiland op vijver 1 mogelijk is. Dit lijkt wel een heel erg dure operatie te worden, wordt vervolgd,

Buiten de aalscholvers hebben we er een andere overlast bij gekregen, de wilde zwijnen. Op een nacht kregen ze het voor elkaar om ons mooie complex om te toveren naar een knollenveld. Ad Daams en zijn vrijwilligers stond het huilen nader dan het lachen. Een verschrikkelijke gewaarwording. Een goede actie, blijkt achteraf, dat we dit meteen hebben gemeld aan gemeente maar ook aan de pers. .

Mede dankzij de publicaties hebben we steun gekregen van de plaatselijke politiek (Valkenswaard Lokaal) die een motie indienden in de Raad om ons, daar waar nodig, te steunen. De motie werd unaniem aangenomen in de Raad. Momenteel wordt door het dagelijks bestuur en de gemeente een manier gezocht om deze problematiek een halt toe te roepen. Daarbij wordt door de gemeente ook een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van onze vereniging, voordat men financieel over de brug komt. Wij willen een hekwerk om het vijvercomplex.

Het ligt momenteel bij Burgemeester & Wethouders, zij zullen bepalen of ze akkoord gaan. Zo niet gaat het weer terug naar de Gemeenteraad.

Ik wil, zoals elk jaar, met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en zeker ook hun partners, dames van de bakbrigade, mollenvanger, controleurs, aalscholver-wacht, NK-crew, vijverbeheerder en zijn team, administratief medewerkster, schoonmaakster, kantinebeheerder, medebestuursleden, jagers, kascontrolecommissie, wedstrijdcommissie, karper commissie, sponsoren en alle mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

Zonder jullie mag deze vereniging zich geen vereniging noemen!

Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!

29 januari 2016

Christ Corstjens

Secretaris HSV Venbergen

#
#
#