logo

                                          

                                                                                                             logo HSV.png

 

 

 

 

 

 

Agenda Jaarvergadering over 2021 HSV Venbergen

 

Vrijdag 18-03-2022

 

Café / zaal (Lugano), Leenderweg 42, 5554CL Valkenswaard

 

 1.            Opening 20.00 uur.

 

 1.            Mededelingen.

 

 1.            Doornemen en goedkeuren notulen 2020

 

 1.            Jaarverslag Secretariaat 2021.

 

 1.            Verslag Kascontrolecommissie.

 

 1.            Verkiezing leden kascontrolecommissie.

 

 1.            Rookpauze.

 

 1.            Presentatie teamleider BOA’s. (Rian de Jong)

 

 1.            Financieel Jaarverslag 2021.

 

 1.            Verslag wedstrijdcommissie 2021.

 

 1.            Verslag Karper commissie 2021,

                    winnaar van de karper competitie 2021.

 

 1.            Bestuursverkiezing:

 

                   Aftredend en  niet herkiesbaar,            Gerrie Heijmans

                   Aftredend en  niet herkiesbaar,  Ad van der Palen.

        Aftredend en herkiesbaar, David van Lindt.

        Aftredend en herkiesbaar, Christ Corstjens.

        Aspirant-leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat met het aanmeldingsformulier waarop 10 handtekeningen van leden, voor 15-            03-2022. (Frans Sprengers heeft zich aangemeld)

 

 1.          Rondvraag.

 

 1.          Pauze (15 minuten)

 

 1.         Beantwoording rondvraag.

 

 1.         Huldiging jubilarissen.

 

 1.         Sluiting.