logo

Jaarverslag secretariaat HSV Venbergen, verenigingsjaar 2022.

 

Allen van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering.

 

Er is overleg geweest met Politie, Rabobank, Sportvisserij Nederland/Zuidwest Nederland, pers, diverse leveranciers en Gemeente Valkenswaard, van den Borne, Beijnens.

 

In verband met de terugloop in ons vrijwilligers-/ bestuurs-bestand zijn we op zoek gegaan naar alternatieven om de continuïteit van ons jaarprogramma te waarborgen. Een aantal enthousiaste leden wilden, in de plaats van algemeen bestuurslid, zich wel beschikbaar stellen als wedstrijd-commissielid of karper-commissielid. Zo is er, buiten het bestuur, een nieuwe wedstrijdcommissie en karpercommissie ontstaan. Deze commissies hebben een eigen mandaat in organiseren en staan in nauw contact met het dagelijks bestuur. De eindverantwoording blijft wel bij het bestuur. Tot nu toe, buiten het wennen aan een aantal zaken wat logisch is, werkt dit zeer goed.

 

Na de Corona jaren zijn we van plan om het aanbieden voor vissen door onze minder-valide medemensen op ons complex weer op te pakken, mogelijk zelfs uit te breiden. We hebben dan als bestuur ook voorgesteld om dit jaar “Het Open Valkenswaardse” te vissen voor bijdrage aan kosten vervoer van de minder validen. Vaak een struikelblok voor de zorg-organisaties om dit te organiseren. Ook doen we een beroep op al onze leden om tijdens zo’n dag deze mensen te komen helpen met het binnenhalen van een visje. Te zijner tijd zullen we om hulp vragen van een paar man. Zo dragen we ook op het maatschappelijk vlak, als vereniging, een steentje bij aan Valkenswaard en omgeving. Er is inmiddels alweer contact gelegd met de betreffende instanties.

 

De energieprijzen die belachelijk omhoog zijn geschoten hebben we, mede dankzij de Smartflower en de bestuursleden, redelijk in de hand kunnen houden.

 

Antoine en Frans zijn momenteel bezig met een uitgebreide cursus visstand- en vijverbeheer. Deze zeer interessante cursus brengt toch wel wat zaken aan het licht.

We krijgen een beeld van wat er de afgelopen jaren is gevangen tijdens wedstrijden, wat er voor vis (en hoeveel) is uitgezet. Later meer hierover. We zijn voornemen om vijver 2 te gaan afvissen, kijken wat voor en hoeveel vis erop zit, mogelijk kan dit ook dienen als een graadmeter voor het snoekbestand. Daarna zal Sportvisserij NL een visserij-kundig onderzoek doen van deze vijver (waterkwaliteit, bodemgesteldheid etc.), dit zit bij de prijs van het afvissen in.

Ook gaan we op alle vijvers bijvoeren, dit is noodzakelijk om de hoge biodiversiteit te ondersteunen. We gaan dit volgens een opgesteld schema/rooster doen en zeker 2 jaar continueren. Daarna volgt een evaluatie. Inmiddels hebben we, buiten de al aanwezige 800 Kg pellets, 1500 Kg gesubsidieerde pellets aangeschaft via Sportvisserij NL, op insectenbasis.

 

Visuitzetting 2022:

  • 1000 kg middelgrote brasem op vijver 1&3
  •  550 kg grote voorn op vijver 1&3
  •  37 karpers, 10 op vijver 2, 10 op vijver 1 en 17 op vijver 3 (gemiddeld tussen 1 en 2 kilo)

 

Het secretariaat heeft 170 poststukken verwerkt in 2022.

 

 

We zijn in overleg met de gemeente om meer mogelijkheden te creëren voor vijver 4, te weten:  nachtvissen toestaan, een paar doorgangen maken om op de stekken (max.9) te kunnen komen. Discussiepunt is natuur-en/ of recreatiebestemming. De wethouder komt hiervoor begin april een kijkje nemen. We houden jullie op de hoogte.

 

 

 

 

Gelukkig hebben we, tussen alle veranderingen door een vrijwilligersmiddag kunnen organiseren. We hebben met z’n allen kunnen genieten van lekker weer en van een lekker hapje en drankje. Dit blijven we natuurlijk in ere houden. Tijdens deze middag werden Wilma v/d Akker en Frank Geven door het bestuur, als vrijwilliger van het jaar, in het zonnetje gezet.

 

De Boa’s van Federatie Zuid West Nederland hebben ons complex weer enkele malen bezocht, op een paar gevallen na, waar ook is geverbaliseerd, was alles netjes in orde. Ze gaan in de toekomst op meer zaken controleren. Denk hierbij aan zwerfafval (milieudelict), drugs, alcohol etc. De controles zullen op ons verzoek intensiever gaan worden.

 

We zijn benaderd door de gemeente met de vraag of we interesse hadden om “De Dragonder” ook te pachten. Door het huidige vrijwilligersbestand en de ligging van De Dragonder hebben we hierop nee gezegd. Er had zich namelijk een externe partij gemeld bij de gemeente, te weten, Embryo. De gemeente wilde dit wel eerst van tevoren met ons bespreken. Het bestuur heeft inmiddels al met de gemeente en een paar keer met Embryo overlegt. Het is in ieder geval zeker niet hun bedoeling om HSV Venbergen op wat voor manier dan ook voor de voeten te gaan lopen. Sterker nog, men wil ons met financiën en kennis bijstaan, met name de jeugd. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. E.e.a. is ook toegezegd door wethouder Geldens in het gesprek dat we met de gemeente hadden.

 

We zijn het denk ik allemaal eens met de uitspraak: ”De jeugd heeft de toekomst”. Ook zeker voor onze vereniging van toepassing, met name om ons ledenbestand veilig te stellen in de toekomst. Het bestuur en de commissies wil zich dan ook meer op de jeugd gaan richten, in samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland (opzetten Viskaravaan) en Embryo. We hebben de bestaande jeugdvispas afgeschaft en men kan via de website een gratis jeugdvergunning aanvragen (tot en met 14 jaar) en uitprinten. Je mag dan met 1 hengel en een paar aassoorten vissen op ons complex. Wil men echter met 2 hengels vissen en/of snoeken, moet men een jeugdvispas aanschaffen, via onze website, bij Sportvisserij NL.

 

De gemeente zal in het najaar beginnen met het maken van visplaatsen op vijver 1,( a la vijver 2 echter wel met door ons aangegeven verbeterpunten)  alle plaatsen worden voorzien van een beschoeiing van 4 meter, we laten ze pas starten in het najaar in verband met de temperatuur en het moeten verlagen van het waterpeil maar ook het wedstrijdprogramma.

 

Rob Hengst en Erwin Sandkuyl hebben zich beschikbaar gesteld om het sponsoren bestand weer nieuw leven in te blazen, we houden jullie op de hoogte.

 

Ik wil afsluiten met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en niet te vergeten, hun partners, de dames van de bakbrigade, controleurs, vijverbeheerder, interieurverzorgster, medebestuursleden, webmaster, kascontrolecommissie, wedstrijdcommissie, karper commissie, sponsoren en aan alle mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

 

Jullie zijn de kern van onze mooie vereniging!

 

Christ Corstjens, secretaris HSV Venbergen.