logo

 

Jaarverslag secretariaat HSV Venbergen, verenigingsjaar 2021.

 

 

Allen van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering.

 

Er is overleg geweest met Politie, Rabobank, Sportvisserij Nederland/Zuidwest Nederland, pers, diverse leveranciers en Gemeente Valkenswaard, van den Borne, Beijnens.

 

Anders dan 2019 en 2020 kenmerkte 2021 zich niet door de lange droogte maar als een redelijk “nat” jaar.

De vijvers zijn weer goed “doorgespoeld” met vers water, maar waterbeheer blijft een aandachtspunt.

Door een aantal oplettende leden zijn we geattendeerd op een exotische waterplantensoort die zich, met name, op vijver 1 laat zien. We hebben in eerste instantie, als mogelijke oplossing, 15 graskarpers uitgezet op vijver 1. De andere vijvers houden we natuurlijk ook in het oog.

 

Het jaarprogramma werd wederom onaangenaam verstoord door de Corona-pandemie. De meeste wedstrijden konden geen doorgang meer vinden door alle restricties die werden opgelegd. We gingen een, voor iedereen, nieuwe manier van verenigingsleven tegemoet.

 

Het grote ledenbestand van onze vereniging (ongeveer 1500 momenteel) heeft ook nadelen, met name voor de karper vissers werd het veel te druk. Hierdoor hebben we een gedeeltelijke stop ingevoerd op de uitgifte van nachtvispassen. Alleen diegene die vorig jaar een nachtvispas hadden komen in aanmerking alsook de leden / jeugdleden uit Valkenswaard.

 

Social media heeft , ook voor HSV Venbergen, grote voordelen. De snelheid waarmee je een groot aantal leden kunt bereiken is ideaal. De Facebook app is daar een voorbeeld van. We hebben ook Instagram geactiveerd, alleen daar moeten we nog even mee oefenen. De website en de oude vertrouwde publicatieborden buiten en in clubgebouw blijven natuurlijk ook in stand.

 

In oktober heeft de gemeente onze vereniging bezocht, mede door de aanleg van de nieuwe steigers is onze vereniging voldoende bereikbaar / geschikt geacht voor ontvangst van mindervaliden. Uit waardering hiervoor reikt de gemeente jaarlijks de zogenaamde Groene Sticker uit, Erwin nam deze namens HSV Venbergen in ontvangst uit hande van de Burgemeester. Een en ander is gepubliceerd in diverse media.

 

De Smartflower is inmiddels geïnstalleerd op de rotonde, we wachten op verder aansluiting en afspraken met van den Borne. (is inmiddels gerealiseerd)

 

 

Het bestuur is nog steeds voornemens om een roofviscommissie op te richten, dit om ook de belangen van de roofvissers onder ons te behartigen en mee te denken over alles wat met roofvisbeheer te maken heeft. Een paar leden hebben zich hiervoor al gemeld. Wordt vervolgt,…

 

 

Visuitzetting 2021:

  • 600 kg middelgrote brasem op vijver 1&3

 

  • 500 kg grote voorn op vijver 1&3
  • 93 karpers op vijver 2 ( verschillende gewichten)
  • 8 karpers op vijver 1
  • 3 karpers op vijver 3
  • 15 graskarpers op vijver 1 (gemiddeld 2,5 kg) Het secretariaat heeft 130 poststukken verwerkt in 2021.

In het clubgebouw kan men pinnen voor versnaperingen, drank, dagkaarten, jaarvergunningen, we streven naar zo min mogelijk cashgeld in clubgebouw.

 

Gelukkig hebben we, tussen alle veranderingen door, wel een vrijwilligersmiddag kunnen organiseren. We hebben met z’n allen kunnen genieten van lekker weer en van een lekker hapje en drankje. Dit blijven we natuurlijk in ere houden. Tijdens deze middag werd Bert de Wit, gekozen door het bestuur als vrijwilliger van het jaar, in het zonnetje gezet.

 

Dit jaar werd de vereniging onaangenaam verrast door vernieling van de touwen die gespannen waren over vijver 3. Dit voelt als een steek in de rug voor de vele vrijwilligers die hiervoor een vrije zaterdag hebben opgeofferd en enkele die hier al veel langer mee bezig zijn geweest, er is overigens aangifte gedaan bij de politie. We hopen dat de dader(s) zich inmiddels hebben gerealiseerd wat dit teweeg brengt voor onze vereniging en dat ze dit geen 2e keer zullen doen.

We moeten helaas wel weer nieuw touw aanschaffen.

 

De Boa’s van Federatie Zuid West Nederland hebben ons complex weer enkele malen bezocht, op een paar gevallen na, waar ook is geverbaliseerd, was alles netjes in orde. Ze gaan in de toekomst op meer zaken controleren. Denk hierbij aan zwerfafval (milieudelict) , drugs, alcohol etc.

 

 

Wij willen  afsluiten met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en niet te vergeten, hun partners, de dames van de bakbrigade, controleurs, vijverbeheerder, interieurverzorgster, medebestuursleden, webmaster, kascontrolecommissie, wedstrijdcommissie, karper commissie, sponsoren en aan alle mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

 

Jullie zijn de basis van onze mooie vereniging!

 

Christ Corstjens , Secretaris.