logo

Beste leden,

 

Gerrie Heijmans, hij is al 37 jaar wedstrijdvoorzitter, is gestopt . Onze vereniging zit dan ook dringend verlegen om leden die de belangen van de witvissers én het wedstrijdprogramma willen behartigen. We nodigen iedereen uit om zijn/haar interesse kenbaar te maken aan een van onze bestuursleden. Dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is moet je wel meenemen in je overwegingen. Laat duidelijk zijn dat de eventuele aanmeldingen cruciaal  zijn om überhaupt het wedstrijdprogramma 2022 te kunnen aanbieden. Zoals het er nu voorstaat gaat dit problemen geven. Enfin, we hopen op een paar enthousiaste leden die dit op zich willen nemen, zodat we gewoon lekker door kunnen!

 

Het bestuur.

Beste leden,

Onze voorzitter Erwin Sandkuyl heeft te kennen gegeven dat hij, om persoonlijke redenen, met onmiddellijke ingang het voorzitterschap van onze mooie vereniging opzegt. Hij zal ook per direct geen deel meer uitmaken van het bestuur.

Enige uitleg zal hij, afhankelijk van de geldende coronaregels, geven tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur betreurt deze beslissing en zal zich beraden over eventuele vervolgstappen. Tot die tijd zullen Maikel van Steensel ( penningmeester) en Christ Corstjens (secretaris) de voorzitterstaken overnemen. De bedoeling is om de verenigingsdoelstellingen te handhaven en zo min mogelijk overlast te ondervinden.

In deze tijd, waar twee bestuursleden al eerder te kennen hebben gegeven hun bestuurslidmaatschap op te zeggen per 2022 , is dit een hard gelag.

Het vinden van, gemotiveerde bestuursleden, is al moeilijk en het besturen van een vereniging met 1500+ leden heeft mankracht nodig.

We hopen dan ook dat er leden zijn die hier goed over nagedacht hebben en ons mogelijk willen bijstaan. Waarbij de opmerking geldt, “ vrijwillig is niet vrijblijvend” !

Als er verdere ontwikkelingen zijn houden we jullie op de hoogte.

 

 Het bestuur,