logo

In de Tongelreep zijn vele vissen  gestorven door een riooloverschot vanuit België. Gelukkig heeft het Waterschap tijdig ons complex en vijvers van Brabant Landschap kunnen afsluiten van deze giftige/zuurstof arme waterstroom. Anders was het leed niet te overzien. We wachten op vers zuurstofrijk water. Nadere info volgt hieromtrent.