logo

Stekel.JPG

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Voor deze wedstrijd geld het nieuwe wedstdrijdregelement van de Kempenkring en HSV Venbergen 2020.

Betaling: 20€ naar banknr: 

NL31RABO0330196227

ten name van : Wedstrijdcommissie

onder vermelding van: Open Koppel 2020