logo

Wedstrijd vrije hengelkeuze 3 juni

Vissen van 10.00 tot 15.00

Loting 08.45

 

Wedstrijdreglement

3 juni

Vrije hengel

 

  1. Eerste signaal voeren en vissen, tweede signaal einde wedstrijd
  2. Hengelkeuze vrij
  3. Er mag maar één hengel gelijktijdig in het water, het combineren voeren én vissen met twee hengels is dus niet toegestaan
  4. Het is verboden om verder dan halverwege de vijver te werpen/vissen
  5. Karper telt voor het gewicht van 3 kilogram
  6. Onthaakmat is verplicht voor degenen die niet met de vaste stok vissen.


 

Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie.

 Max 20 deelnemers.