logo

NIEUWSUPDATE WEDSTRIJDCOMMISSIE

 

Beste collega witvissers.

 

De voorjaarscompetitie en het Open Valkenswaards koppel

zijn ondertussen alweer achter de rug.

Deze beide wedstrijden hadden zeer wisselvallige resultaten.

Op sommige nummers werd veel vis gevangen,

op andere werd helaas geen vis gevangen.

 

Wij zijn blij dat wij input van jullie krijgen

om onze wedstrijden zo eerlijk en goed mogelijk

te laten verlopen. Blijf dit vooral doen!

 

Het Open Valkenswaards koppel  zullen we in de toekomst

 bij veel deelnemers, verdelen over vijver 1 en vijver 3

 

We hebben een proef gedaan met andere vak indelingen.

Deze is volgens ons goed verlopen met hier en daar een kleine aanmerking.

Deze aanmerkingen zullen we meenemen in de vakverdeling van

de volgende wedstrijden.

 

We hebben van diverse vissers opmerkingen gekregen over

de plaatselijke slechte vangsten.

Helaas hebben we dit jaar te maken gehad met vandalen die

de touwen hebben doorgesneden en daardoor hebben

de aalscholvers vrij spel gehad op de sportvijver.

 

 

Betreffende het aankomende koningsvissen:

We gaan dit jaar in 3 vakken vissen met daarbij een doorschuifsysteem.

 

Dit betekent dat we, bij bijv. 30 deelnemers, het volgende gaan doen:

 

De eerste wedstrijd verloopt volgens een reguliere loting met alle nummers.

Men heeft dan 10 man in vak A, 10 in vak B en 10 in vak C.

 

De tweede wedstrijd zullen 5 man van vak A in Vak B geplaatst worden

en 5 man in vak C

Van vak B, 5 in A en 5 in C

Van vak C, 5 in A en 5 in B.

 

De 3de wedstrijd schuift iedereen door naar het vak waar men nog niet in gevist heeft

en heeft men dus na 3 wedstrijden allemaal 1x in elk vak gevist.

 

De 4de wedstrijd zal hetzelfde gaan als de 1e met dus opnieuw een reguliere loting

met alle nummers, de 5e als de 2e en de 6de als de 3e wedstrijd.

 

Wij denken met deze indeling een eerlijk systeem te hebben zodat

iedereen zijn vis kan vangen.

 

Nogmaals staan wij altijd open voor suggesties en we hopen

dat jullie vertrouwen hebben in onze commissie en dat we

er met zijn allen een mooi visseizoen van mogen maken.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De wedstrijdcommissie