logo

                  Wedstrijd reglement Kempenkring en H.S.V.Venbergen 2022

                                Dit is voor alle open wedstrijden

                 
                               
1 e Signaal  :     Voeren en vissen                        
                               
2 e Signaal  :     Einde wedstrijd                        
                               
Hengellengte :        Er wordt gevist met een vaste hengel, maximale hengellengte tijdens het vissen is 10 meter. Lijn 6 meter.        
                               
Voeren :  Het is tijdens de wedstrijd alleen toegestaan licht bij te voeren; d.w.z met een hand voer pakken en      
  met dezelfde hand het voer ingooien.                    
  Het is toegestaan om tijdens het vissen te cuppen.Dat  mag met een cupje op de hengel waarmee je vist,maar ook met    
  een aparte cuphengel. De hengellengte van de cuphengel is niet gemaximeerd.          
  Het gebruik van een katapult is verboden !                    
                               
Aas : Het voeren en vissen met muggenlarven en gekleurde maden is verboden !            
                               
Dobber/Lood :   

De dobber mag niet zwaarder zijn als 3 gram.De dobber moet het lood kunnen dragen.Voer of aas mag alleen aan de haak

of hair worden bevestigd.Het vissen met voerkorf of methodfeeder is niet toegestaan !

   
                               
Vlonders/Kisten:            
  Vlonders en kisten mogen bij koppelwedstrijden maximaal 2 meter uit elkaar geplaatst worden!      
                               
Regels : Er word gevist op zuiver gewicht. Bij gelijk gewicht beslist het lot.              
                               
Vis bewaren: Alle gevangen soorten vis wordt gewogen, met uitzondering van:  snoek, snoekbaars,steur, meerval en paling/aal.  
  Deze dienen onmiddellijk te worden teruggezet                  
  De vis dient in een ( bij voorkeur een fijnmazig) leefnet van voldoende lengte tot de weging in het water te worden bewaard.
                            Grote vis (vanaf ongeveer 500gr ) dient in een apart leefnet ter weging te worden aangeboden.      
  Stenen of andere voorwerpen in het leefnet zijn verboden.                
                  In een leefnet mag maximaal 10kg vis worden bewaard, bij overschrijding van het maximum gewicht telt voor het   
                           betreffende net een gewicht van 10kg.                    
                           Karper telt ondanks zijn werkelijke gewicht voor 3kg en moet direct teruggezet worden                
                               
Publicatie/uitslag: Door mee te doen aan de wedstrijd geef je de organiserende vereniging toestemming de uitslag te publiceren  
  tenzij je voorafgaand aan de wedstrijd uitdrukkelijk hebt aangegeven dit niet op prijs te stellen.      
                                                 
Reglement: Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie.          
                               
HSV Venbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele schade aan eigendommen en personen in welke vorm dan ook.  
Veel Succes.