logo

Jaarverslag Secretariaat 2016

Allen van harte welkom op deze algemene jaarvergadering.

Onze bestuursleden en andere vrijwilligers hebben een aantal uitvaarten van overleden leden bezocht dit jaar, waarvan ik er twee wil benoemen, Cor Schoenmakers en Peter Hurkens, zij hadden HSV Venbergen al jaren in het hart en stonden altijd klaar voor onze vrijwilligers. Rust zacht. Het bestuur wenst alle nabestaanden heel veel sterkte toe.

Het bestuur zit nog steeds op een lijn. Ondanks flinke discussies tijdens de bestuursvergaderingen worden beslissingen nog altijd unaniem genomen en zo hoort het.

Er is overleg geweest tussen politie, Rabobank, Sportvisserij Nederland/Limburg, MEE, pers diverse leveranciers en Gemeente Valkenswaard, waarbij de opmerking dat de samenwerking met de gemeente (met name groenvoorziening) enorm is verbeterd door wijzigingen in het management daar.

De mindervalide medemensen zijn ook aanwezig geweest, Dankzij onze vrijwilligers hebben ze allemaal veel plezier gehad en ook nog eens de nodige vis gevangen, daar gaat het om. Dit jaar worden ze weer verwelkomt op ons mooie complex.

De opbrengst van “Het Valkenswaards Open” ongeveer € 473, - ging dit jaar naar onze vereniging zelf. Door extra uitgaven (hekwerk vijver 1, nieuw gereedschap) konden we een extraatje gebruiken.

Bestemmingsplan Schaapsloop 1 en 2 is gerealiseerd, de rotonde op de Leenderweg is toch niet zo veilig voor onze fietsende leden als we dachten. Met name het naar rechts afslaande verkeer, richting Leende, wil de recht overstekende fietsers nog weleens over het hoofd zien.

Een hekel punt blijft het overzicht bij de afslag naar De Oase en de aanrijsnelheid van het verkeer vanaf De Vest, dit is reeds door mij doorgegeven aan de gemeente.

Met de komst van onze nieuwe website hebben we een begin gemaakt om wat breder te communiceren, ook de facebook app is een goed hulpmiddel. Al blijft het oude vertrouwde publicatiebord buiten en in clubgebouw natuurlijk ook in stand. Hopelijk wordt het publicatiebord op parkeerplaats vijver 3 ook weer in ere hersteld!

Een probleem is het up-to-date houden van de website, dit moet echt gebeuren wil het effectief blijven. In de huidige bestuur setting is het bijhouden niet wat het moet zijn, door werkzaamheden of onvoldoende kennis.

Mogelijk is er iemand van onze leden die daar tijd en energie in zou willen steken, wel onder het motto, ”vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend”. Eventuele gegadigden kunnen zich bij mij melden. Als dit niet gebeurd blijven we uiteraard doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.

De automatische incasso van Sportvisserij Nederland is verbeterd, ze hadden opstartproblemen, we hebben dan ook, door hen georganiseerde, bijeenkomsten bezocht waarbij we onze klachten en bevindingen konden uiten.

Van ons uit is de service vergroot door via de website de mogelijkheid aan te bieden om lid te worden, lidmaatschap te beëindigen en persoonlijke gegevens te veranderen. Indien er zaken niet juist zijn gewoon blijven melden aan mij of bestuursleden. Het vergunningensysteem voor de jeugdleden (buiten de jeugdvispas van Sportvisserij NL) hebben we vereenvoudigd, vanaf nu krijgt een jeugdlid meteen de papieren mee en kan meteen gaan vissen.

Er hebben inmiddels al 723 leden gekozen om automatisch te betalen. Ook het aantal leden die zich aanmelden via de website loopt op.

Omdat het nachtvissen langere tijd zonder noemenswaardige problemen verloopt heeft het bestuur besloten om het gehele jaar nachtvissen toe te staan voor leden van HSV Venbergen met speciale nachtvispas. In de maanden juni. Juli en augustus is het alleen in de weekenden toegestaan om te nachtvissen.

Let wel, men dient voor het nachtvissen op ons complex een speciale nachtvispas, met pasfoto, van HSV Venbergen te hebben. De nachtvissticker van Sportvisserij Nederland is op ons complex niet relevant.

Dit jaar hebben we 600 KG brasem (800 gram tot 1 KG) en 500 KG voorn (15/ 18 cm) u op vijver 1 en 3. uitgezet. (Mogelijk wordt nog 150 KG brasem na geleverd, maar dit is volgens de kweker niet zeker). Op vijver 1 zijn een 15-tal spiegel- lederkarpers uitgezet.

Tijdens brainstormsessies van het bestuur is het fenomeen “wedstrijd karper vijver” besproken. Dit is een landelijk erg populaire manier van wedstrijdvissen aan het worden. Dit zou voor HSV Venbergen betekenen dat we vijver 2 ombouwen tot een karper vijver waar kleine karper in grote getale wordt uitgezet om hier vervolgens veel wedstrijden op te organiseren. We hebben de ‘voors’en ‘tegens’ van dit besproken en willen hier vooralsnog niet mee gaan beginnen. Mogelijk dat dit in de toekomst wel weer in beeld zal komen. Het heeft nogal wat consequenties (vooral ook financieel) waar we over na moeten denken. Gezien de complexheid van organiseren zal het voltallige bestuur hier mee eens moeten zijn, met de huidige ideeën is hier nog te veel verdeeldheid onderling om dit bestuurlijk te kunnen verantwoorden. Wordt vervolgd,…

Over het jaar 2016 hebben we € 817,40, - aan jeugdsubsidie ontvangen dit wil zeggen dat ons jeugdbestand, niet veel, maar toch weer is gedaald. Hier ligt nog steeds een uitdaging voor het bestuur om het jeugdleden aantal weer op te schroeven. De gemeente zal de subsidietoekenning voortaan jaarlijks beoordelen, dus of we volgend jaar weer in aanmerking komen voor deze en dezelfde subsidie is de vraag.

Het secretariaat heeft 267 poststukken verwerkt in 2016.

De touwen tegen aalscholvers zijn dit jaar deels gespannen (vijver 1 deels, vijver 2 deels, vijver 3 compleet) zo kan er ook nog redelijk gevist worden. We hebben 4 extra aluminium drijvers laten lassen. Ze worden na gebruik gestald op het eiland van vijver 1. Dat dit plaatsen van de touwen niet zonder slag of stoot gaat mag duidelijk zijn dit jaar! Dankzij een onverwachte beweging tijdens het starten van de motor op vijver 3 kapseisde de boot en gingen schipper Gerrie en eerste stuurman Ad te water. Nu zou je zeggen, kan eens gebeuren, gelukkig hebben ze de reddingsvesten om! Nou, Gerrie dacht al helemaal niet aan zijn vest en Ad was aan het touw van zijn capuchon aan het trekken! Achteraf kunnen we er gelukkig om lachen (was redelijk dicht aan de kant), maar ze waren echt geschrokken. We hebben dan meteen maar een andere motor aangeschaft en een andere boot (die moet nog worden gemodificeerd), ook meteen twee andere reddingsvesten gekocht.

Ik heb gelukkig kunnen regelen dat Ad en Gerrie een workshop ‘zwemmen met heel veel kleren aan’ krijgen bij de Wedert, in februari, in het buitenbad. Veiligheid boven alles.

‘Murphy’s Law’ noemen ze dit, maar nog geen week nadat Gerrie en Ad hun avontuur hebben beleefd rolt de terreinwagen het water in op vijver 2! Handrem er niet op!

Kan gebeuren, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt! Al met al, paniek. Wagen gezekerd aan de kant met touwen door Lars in een waad pak en dan Joop van de Putten gebeld of hij ons kon helpen. In nog geen 20 minuten stond Joop met een kraan paraat om de wagen eruit te takelen. Respect voor deze bereidheid en snelle actie!! (We hebben hem verwend met een lekkere borrel). Ikzelf meteen in de telefoon en druk aan het lobbyen met de gemeente, we kunnen namelijk niet zonder werkvoertuig! Gelukkig was dit niet nodig en heeft monteur Benny van de Maat ( vader van Antoine) de zaak meteen weer aan de praat gekregen! Super!

Op verzoek van enkele leden zijn we nog steeds aan het bekijken of het bevisbaar maken van het eiland op vijver 1 mogelijk is. Dit heeft wel even een lagere prioriteit maar blijft op de agenda staan,

De strijd tegen de aalscholvers blijft voortduren, zo ook de strijd tegen de wilde zwijnen. Op kosten van de gemeente is er schrikdraad geplaatst rondom vijver 3, met een wildrooster op de aansluiting met vijver 4. Dankzij onze sponsor ABC hekwerk hebben we tegen zeer gereduceerd tarief een super mooi hek kunnen plaatsen tussen de weteringen en vijver 1, wel weer een extra uitgave, maar beter dan het hele complex omgewoeld! Tot nu toe is alles afdoende, laten we hopen dat dit zo blijft! Zo niet, heeft de gemeente beloofd, zal het hele complex worden voorzien van afdoende hekwerk en dit staat zwart op wit!

We hebben voortaan WIFI in en nabij het clubgebouw. 2x venbergen intypen.

Ik wil, zoals elk jaar afsluiten met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en zeker ook hun partners, dames van de bakbrigade, mollenvanger, controleurs, aalscholver-wacht, NK-crew, vijverbeheerder en zijn team, administratief medewerkster, schoonmaakster, kantinebeheerder, medebestuursleden, kascontrolecommissie, wedstrijdcommissie, karper commissie, sponsoren en alle mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

Zonder jullie leeft deze vereniging niet!

Nogmaals, hartelijk dank voor jullie inzet!

27 januari 2017

Christ Corstjens

Secretaris HSV Venbergen

#
#
#