logo

Jaarverslag secretariaat HSV Venbergen, verenigingsjaar 2019.

 

 

 

Allen van harte welkom op deze algemene jaarvergadering.

 

Onze bestuursleden en andere vrijwilligers hebben een aantal uitvaarten van overleden leden bezocht dit jaar.

 

Er is overleg geweest tussen Politie, Rabobank, Sportvisserij Nederland/Limburg/Zuidwest Nederland, MEE, pers, diverse leveranciers en Gemeente Valkenswaard.

 

Na 2018  kenmerkte zich ook 2019 door de lange droogte, we werden weer geconfronteerd met watertekorten.

We hebben wel alle vijvers, bevisbaar, kunnen houden dit jaar. Misschien moeten we wel gaan nadenken over een oplossing voor de langere termijn, stel dat dit het toekomstbeeld word?

 

De opbrengst van “Het Valkenswaards Open” ongeveer € 1600,- , ging dit jaar naar Scouting Dick van Toor wat in problemen was gekomen door frauduleus handelen van de penningmeester.

 

Met de komst van onze nieuwe website hebben we een begin gemaakt om wat breder te communiceren, ook de facebookapp blijkt zeer goed te werken. Al blijft het oude vertrouwde publicatiebord buiten en in clubgebouw natuurlijk ook in stand. Dit jaar heeft Antoine het publicatiebord op de parkeerplaats bij vijver 3 ook weer in ere hersteld.

 

De automatische incasso via Sportvisserij Nederland loopt goed.

Van ons uit is de service vergroot door via de website de mogelijkheid aan te bieden om lid te worden, lidmaatschap te beëindigen en persoonlijke gegevens te veranderen. Indien er zaken niet juist zijn gewoon blijven melden aan mij of bestuursleden. Er hebben inmiddels 843 leden gekozen om via automatische incasso te betalen, een lichte verhoging t.o.v. vorig jaar. Het aantal ledenaanmeldingen via de website stijgt fors. Totaal ledenaantal per 02-01-2020 is 1303 en we zijn stijgende!

 

Het digitaal inschrijven van wedstrijden bevalt goed en blijven we voortaan zo doen, houd de website, facebook en publicatieborden in de gaten.

 

De gemeenteraad heeft ingestemd met het vernieuwen van al onze invalidensteigers, in het begin van 2020 zal er, na overleg,  1 grote steiger worden gerealiseerd op vijver 1 een meter boven het water, de andere steigers blijven ook, echter deze gaan wijzelf onderhouden.

 

Omdat het nachtvissen nog steeds zonder noemenswaardige problemen verloopt heeft het bestuur  besloten om het gehele jaar nachtvissen toe te staan voor leden van HSV Venbergen met speciale nachtvispas. (niet toegestaan op vijver 4). We gaan ervan uit dat de sociale controle van de  karper vissers onderling hierdoor alleen maar beter wordt, zodat eventuele misstanden /calamiteiten worden doorgegeven aan bestuur /leden karper commissie. Spreek elkaar ook aan op, bijvoorbeeld, achterlaten van rommel op het complex.

 

 

 

Let wel, men dient voor het nachtvissen op ons complex een speciale nachtvispas, met pasfoto, van HSV Venbergen te hebben. De nachtvissticker van Sportvisserij Nederland is, op ons complex,  niet relevant.

We zijn gelukkig overeengekomen met de gemeente dat voortaan ook op vijver 4 met maximaal 2 hengels gevist mag worden. Uitzetten vis, door gemeente,  op deze vijver wordt nog besproken.

 

Visuitzetting 2019:

  • Er worden uitgezet,  30 karpers van ongeveer 4 Kg op vijver 1, 2 en 3.

  • 50 Kg zeelt op vijver 2.

  • 200 Kg voorn op vijver 2

  • 750 Kg voorn/ brasem op vijver 3.

  • 550 Kg voorn/ brasem op vijver 1.

 

Het secretariaat heeft 145 poststukken verwerkt in 2019.

 

In het clubgebouw kan men voortaan ook pinnen voor snacks, drinks, dagkaarten.

 

De touwen tegen aalscholvers zijn dit jaar deels gespannen (vijver 1 deels, vijver 2 deels, vijver 3 compleet), ook zijn de drijvers verhoogd zodat er met de voerboot nog redelijk gevist kan worden.

 

De overgang van Sportvisserij Limburg naar Federatie Zuid/West Nederland is een feit, vanaf 01-01-2020 zijn we bij hen aangesloten en zal het federatieve wedstrijdprogramma beter aansluiten bij onze vereniging en bevriende verenigingen.  Met deze federatie zijn tevens afspraken gemaakt dat er voortaan met regelmaat een BOA ons complex komt bezoeken en daar waar nodig verbaliserend zal optreden.

De afdracht per lid is € 3,- goedkoper geworden (nog), dit heeft tot gevolg dat we voorlopig, ondanks stijgende prijzen, geen contributieverhoging hoeven aan te vragen.

 

Tenslotte wil ik afsluiten met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en niet te vergeten, hun partners, dames van de bakbrigade, mollenvanger, controleurs, aalscholver-wacht, vijverbeheerder, interieurverzorgster, medebestuursleden, webmaster, kascontrolecommissie, wedstrijdcommissie, karper commissie, sponsoren en verder alle mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

 

Jullie zijn de smeerolie van onze vereniging.

 

Nogmaals, hartelijk dank voor jullie inzet en we hopen dat we in de toekomst weer een beroep op jullie mogen doen.

 

 31 januari 2020

Christ Corstjens

Secretaris HSV Venbergen