logo

WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN KOPPEL WEDSTRIJDEN VAN DE KEMPEN


De hengelsportverengingen van de Kempen, te weten: HSV ‘t Rietvoorntje te Hapert, HSV de Gender te Eersel, HSV Ons Vermaek te Bergeijk, HSV de Overdrijvers te Luijksgestel, HSV Valentinus te Westerhoven, HSV Venbergen te Valkenswaard, HSV Haal op te Bladel en HSV de Gezellige Vissers te Reusel zijn het volgende reglement overeengekomen voor open Koppel viswedstrijden.
Met de uitgifte van dit reglement geven zij het koppel (twee personen) dat deelneemt aan de wedstrijd, toestemming om op hun visvijver deel te nemen aan de wedstrijden. Bij deelname wordt van de deelnemer geacht dit reglement te kennen en zich hieraan te houden.
Bij overtreding kan diskwalificatie volgen.


Wedstrijd:
1e signaal : voeren en vissen.

2e signaal : einde wedstrijd.


Bij een eventuele pauze zal deze van te voren worden gemeld door de organiserende vereniging.


Hengellengte:


Er wordt gevist met een vaste hengel. Maximale hengellengte tijdens het vissen is 10 meter. Maximale lengte van de lijn tijdens het vissen is 6 meter.


Voeren:


Het is tijdens de wedstrijd alleen toegestaan licht bij te voeren; d.w.z. met een hand voer pakken en met dezelfde hand het voer ingooien.
Het is toegestaan om tijdens het vissen te cuppen. Dat mag met een cupje op de hengel waarmee je vist, maar ook met een aparte “cuphengel”. De hengellengte van de cuphengel is niet gemaximeerd.
Het gebruik van een katapult is verboden.


Aas:


Het voeren en vissen met muggenlarven en gekleurde maden is verboden. Voer en/of aas mag alleen aan de haak of hair worden bevestigd.


Vistuig:


De dobber moet de verzwaring die zich aan de lijn bevindt kunnen dragen. Het maximale drijfvermogen van de dobber is 3 gram.
Het vissen met een voerkorf of methodfeeder is niet toegestaan.
Vlonders, kisten:


De voorste poten van vlonders of kisten mogen, alleen na toestemming van de wedstrijdcommissie van de betreffende vereninging, bij uitzondering in het water worden geplaatst.
Vlonders en kisten mogen bij koppelwedstrijden maximaal 2 meter uit elkaar worden geplaatst.


Klassement:


Er wordt gevist op zuiver gewicht. Bij gelijk gewicht beslist het lot.


Vis bewaren:


De gevangen vissen na het einde van de wedstrijd worden gewogen, met uitzondering van snoek, snoekbaars, steur, meerval en paling / aal. Deze dienen onmiddellijk te worden teruggezet in dezelfde water.


Voor karper bepaalt en communiceert de verening zelf duidelijk van te voren hoe met die vangst wordt omgegaan in de uitslag.


De vis dient in een (bij voorkeur fijnmazig) leefnet van voldoende lengte, 2,5 meter, tot de weging in het water te worden bewaard. Grote vis (vanaf ongeveer 500 gram) dient in een apart leefnet ter weging te worden aangeboden. Voorkeur geniet om direct 2 leefnetten per persoon te water te laten.
In een leefnet mag maximaal 10 kg vis worden bewaard. Bij overschrijding van het maximum telt voor het betreffende net een gewicht van 10 kg.
Stenen of andere voorwerpen in het leefnet zijn verboden.


Publicatie uitslag:


Door mee te doen aan de wedstrijd geef je de organiserende vereniging toestemming de uitslag te publiceren, tenzij je voorafgaand aan de wedstrijd uitdrukkelijk hebt aangegeven dit niet op prijs te stellen.


Koppelwedstrijd:


Indien door onvoorziene omstandigheden er geen vismaat aanwezig is, mag de deelnemer die alleen vist, met 2 hengels vissen.
Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.


BOVENGENOEMDE COMMISSIE / VERENIGING AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID BIJ EVENTUELE SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN PERSONEN, IN WELKE VORM DAN OOK.