logo

logo HSV.png

 

Agenda Jaarvergadering 2019 HSV Venbergen

 

Vrijdag 31-01-2020

 

Café / zaal (Lugano), Leenderweg 42, 5554CL Valkenswaard

 

 1. Opening 20.00 uur.

 

 1. Mededelingen.

 

 1. Doornemen en goedkeuren notulen 2018

 

 1. Financieel Jaarverslag 2019.

 

 1. Verslag Kascontrolecommissie.

 

 1. Verkiezing leden kascontrolecommissie.

 

 1. Rookpauze (10 minuten).

 

 1. Jaarverslag secretariaat 2019.

 

 1. Verslag wedstrijdcommissie 2019.

 

 1. Verslag Karper commissie 2019 en bekendmaking

                             karper visser van het jaar en winnaar van de karper competitie 2019.

 

 1. Bestuursverkiezing:

                              Aftredend en niet herkiesbaar,        Piet van Son.                                                                                                                                                                                                                     Aftredend en niet herkiesbaar,        Ad Daams.

                              Aftredend en niet herkiesbaar,        Jarno Pruimboom.                                                                                                                                                                                                     Aftredend en herkiesbaar,                Ad v/d Palen.

                              Aftredend en herkiesbaar,               David van Lindt.                                                                                                                                                                                              Aftredend en herkiesbaar,                Maikel van Steensel.

                           Erwin stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter (stemming) Aspirant-leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat met het aanmeldingsformulier en 10                                    handtekeningen van leden, voor 25-01-2020.

 

 1. Rondvraag.

 

 1. Pauze (15 minuten)

 

 1. Beantwoording rondvraag.

 

 1. Vrijwilliger van het jaar.

 

 1. Huldiging jubilarissen.

 

 1. Sluiting.

PS. Er worden geen vergunningen verstrekt op de jaarvergadering.