logo

Dagelijks bestuur:

Voorzitter : Maikel van Steensel

Secretaris: Christ Corstjens

Penningmeester : David v Lindt

Vijverbeheer: Antoine v/d Maat

Aspirant bestuursleden:

Frans Sprengers

Tinus v Wermeskerken

 

 

Wedstrijdcommissie

Contact dagelijks bestuur:

Rob Hengst

Wedstrijd Administratie:

Marcel Outhuijse, Erwin Sandkuyl

Prijzen: Erwin Sandkuyl, Rob Hengst

Financien: Marcel Outhuijse

Loting: Rob Hengst , Erwin Sandkuyl

Contact Kempenkring: Lars Kuijpers

Weegploeg:

Rick Buitenhuis/Werner Adams

Jeugd: Werner Adams

 

 

 

 

Karpercommissie:

Voorzitter: David v Lindt

Wedstrijden: Tom en Jesper

Notulist: Hein

Karpercursus: Jori en Harrie

Bijvoeren/Algemene zaken:

Jasper en Job