logo
                  Wedstrijd reglement  H.S.V.Venbergen 2023                  
                               
1 e Signaal  :     Voeren en vissen                        
                               
2 e Signaal  :     Einde wedstrijd                        
                               
Hengellengte :        Er wordt gevist met een vaste hengel, maximale hengellengte tijdens het vissen is 10 meter.        
                               
Voeren :  Het is tijdens de wedstrijd alleen toegestaan licht bij te voeren; d.w.z met een hand voer pakken en      
  met dezelfde hand het voer ingooien.                    
  Het is toegestaan om tijdens het vissen te cuppen.Dat mag met een cupje op de hengel  waarmee je vist,maar ook met    
  een aparte cuphengel. De hengellengte van de cuphengel is niet gemaximeerd.          
                       
                               
Aas : Het voeren en vissen met muggenlarven en gekleurde maden is verboden !            
                               
Dobber/Lood : De dobber moet het lood kunnen dragen. Het vissen met voerkorf of methodfeeder is niet toegestaan !    
                               
Vlonders/Kisten:            
  Vlonders en kisten mogen bij koppelwedstrijden maximaal 2 meter uit elkaar geplaatst worden!      
                               
Regels : Er word gevist op zuiver gewicht. Bij gelijk gewicht beslist het lot.              
                               
Vis bewaren: Alle gevangen soorten vis wordt gewogen, met uitzondering van: Karper ,snoek, snoekbaars,steur, meerval en paling/aal.  
  Deze dienen onmiddellijk te worden teruggezet                  
 

De vis dient in een ( bij voorkeur een fijnmazig) leefnet van voldoende lengte(minimaal 2,5m) tot de weging in het water

te worden bewaard.i

                           

Grote vis (vanaf ongeveer 1000 gr ) dient in een apart leefnet ter weging te worden aangeboden. Iedere visser dient bij aanvang 

wedstrijd 2 leefnetten in het water te leggen en de netten worden altijd apart gewogen.

     
  Stenen of andere voorwerpen in het leefnet zijn verboden.                
                  In een leefnet mag maximaal 10kg vis worden bewaard, bij overschrijding van het maximum gewicht telt voor het   
                           betreffende net een gewicht van 10kg.                    
                                            
                               
Publicatie/uitslag:

     Door mee te doen aan de wedstrijd geef je de organiserende vereniging toestemming de uitslag te publiceren

 
        tenzij je voorafgaand aan de wedstrijd uitdrukkelijk hebt aangegeven dit niet op prijs te stellen.      
                                                 
Reglement:

 

Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie.

Mocht u aan een wedstrijd niet deel kunnen nemen, dan kunt u zich afmelden via email:  hsvmo1958@gmail.com of via

SMS/Whatsapp: 06-14124626. Graag wel op tijd zodat we de competities eerlijk kunnen houden.

         
                                              
HSV Venbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele schade aan eigendommen en personen in welke vorm dan ook.  
Veel Succes.