logo

Beste Leden,

 

Binnen het bestuur heeft een ingrijpende verandering plaatsgevonden.

 

Onze voorzitter Piet van Son is, met onmiddellijke ingang, uit het bestuur gestapt om redenen van persoonlijke aard. Ad Daams heeft hierna ook te kennen gegeven, mede om gezondheidsredenen, solidair te zijn met Piet en ook met onmiddellijke ingang het bestuur te verlaten. Jarno Pruimboom was, door drukke werkzaamheden elders, ook voornemens het bestuur te verlaten, maar gezien voorgaande blijft hij aan tot 31-12-2019.

We betreuren deze situatie maar moeten de beslissingen respecteren en verder gaan met besturen, we dragen immers de verantwoording voor de continuïteit van onze mooie vereniging met, bijna, 1300 leden.

Erwin Sandkuyl was destijds benoemd tot vicevoorzitter, hij neemt de voorzittersrol in ieder geval over tot de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 31-01-2020. Christ blijft secretaris, Ad van der Palen blijft penningmeester, maar krijgt ondersteuning van Maikel en Christ. Antoine zal het vijveronderhoud en alles wat daarbij komt op zich nemen met in ieder geval een vaste vrijwilliger die hem zal ondersteunen.

We zijn ervan overtuigd dat we deze verandering binnen het bestuur zullen overkomen en gaan met frisse moed verder, we bedanken Piet en Ad voor hun tomeloze inzet al die jaren, zij hebben de club ook mede groot gemaakt.

 

HSV Venbergen