logo

Nachtvisreglement

 

Dit reglement is een aanvulling op het reguliere reglement van HSV Venbergen. Het spreekt voor zich dat bepalingen die daarin omschreven staan ook gelden tijdens het nachtvissen.

 

- Nachtvissen is enkel toegestaan voor leden van HSV Venbergen die in het bezit zijn van een actuele nachtvipas.

 

- Vissers en bezoekers die niet in het bezit zijn van een nachtvispas moeten voor 00.00uur het vijvercomplex verlaten.

 

- Nachtvissen is enkel toegestaan op vijver 1, 2 & 3. Nachtvissen op vijver 4 is ten alle tijden verboden.

 

- Er mogen enkel tenten en paraplus worden gebruikt die voor de sportvisserij bedoelt zijn en een groene kleur hebben.

 

- Grondzeilen zijn enkel toegestaan in de maanden Oktober tot en met Maart.

 

- Het vissen vanuit auto’s, busjes, campers, caravans en dergelijke is verboden.

 

- Het gebruik van bewaarzakken is verboden. Het gebruik van een recovery sling moet tot het minimale beperkt worden. Een vis even wegleggen om je spullen op orde te brengen of om een collega visser te vragen of hij een foto wil maken is toegestaan. Een vis wegleggen omdat je liever fotos bij daglicht hebt is niet toegestaan.

 

- Als er wedstrijden zijn dient men voor de aangegeven sluitingstijd van de vijver vertrokken te zijn. Het is dus niet toegestaan om na deze sluitingstijd nog aanwezig te zijn om je spullen in te pakken.

 

- Paraplus, tenten en hengels dienen altijd zo geplaatst te worden dat er een ruime doorgang blijft voor passanten en/of vijverbeheer.

 

- Het is verplicht om een degelijke onthaakmat binnen handbereik te hebben.

 

- Barbecues en open vuur zijn verboden.

 

Men is verplicht spullen bij zich te hebben om ontlasting en evt. gebruikt papier, op te kunnen ruimen, en dit ook te gebruiken,  zodat dit niet op of langs het complex terecht komt’.

 

- Overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, bepaald het bestuur van hsv Venbergen.