logo

Agenda Jaarvergadering 2017 HSV Venbergen

Vrijdag 27 januari

Feesterij (Lugano), Leenderweg 42, 5554CL Valkenswaard

   1. Opening 20.00 uur
   2. Mededelingen
   3. Doornemen en goedkeuren notulen 2015
   4. Financieel jaarverslag 2016
   5. Verslag Kascontrolecommissie
   6. Verkiezing leden kascontrolecommissie
   7. Rookpauze (10 minuten)
   8. Jaarverslag secretariaat 2016
   9. Verslag Wedstrijdcommissie 2016
   10. Verslag Karpercommissie 2016
   11. Bestuursverkiezing *
   12. Karpervisser van het jaar en winnaar van de karpercompetitie
   13. Rondvraag
   14. Pauze (ca. 15 minuten)
   15. Beantwoording rondvraag
   16. Huldiging jubilarissen
   17. Sluiting


  *) Bestuursverkiezing

    • Aftredend en herkiesbaar, David van Lindt.
    • Aftredend en herkiesbaar, Maikel van Steensel.
    • Aftredend en herkiesbaar, Ad van der Palen.
    • Kandidaat bestuursleden melden, met 10 handtekeningen van leden, voor 25 januari bij secretariaat


   Vanaf 19.00 uur vernieuwen vispas mogelijk