logo

Agenda Jaarvergadering over 2023 HSV Venbergen

 

Vrijdag 26-01-2024

 

Café / zaal (Lugano), Leenderweg 42, 5554CL Valkenswaard

 

 1.            Opening 20.00 uur.

 

 1.            Mededelingen.

 

 1.            Doornemen en goedkeuren notulen 2022

 

 1.            Jaarverslag Secretariaat 2023.

 

 1.            Verslag Kascontrolecommissie.

 

 1.            Verkiezing leden kascontrolecommissie.

 

 1.            Rookpauze.

 

 1.            Presentatie Maikel over de lopende zaken.

 

 1.            Financieel Jaarverslag 2023.

 

 1.            Verslag wedstrijdcommissie 2023.

 

 1.            Verslag Karper commissie 2023,

                    winnaar van de karper competitie 2023.

 

 1.            Bestuursverkiezing:

         Niemand aftredend of herkiesbaar

 

 

 1.           Rondvraag.

 

 1.          Pauze (15 minuten)

 

 1.          Beantwoording rondvraag.

 

 1.         Huldiging jubilarissen.

 

 1.        Sluiting.