logo

 

Jaarverslag secretariaat HSV Venbergen, verenigingsjaar 2023.

 

Allen van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering.

 

Er is overleg geweest met Politie, BOA’s, Rabobank, Sportvisserij Nederland/Zuidwest Nederland, pers, diverse leveranciers en Gemeente Valkenswaard, van den Borne, Beijnens, Embryo.

 

Zoals eerder besproken gaan we ons beleid o.a. meer richten op de jeugdige sportvissers, tenslotte de aankomende leden/vrijwilligers van HSV Venbergen.

We hebben in samenwerking met Embryo (Guru), dit jaar een jeugd dag georganiseerd. Deze is erg goed bevallen bij de deelnemertjes. Guru (Embryo) en Janssen Hengelsport verzorgden de materialen, waarvoor dank. Ook hebben we in samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland de zogenaamde Viskaravaan georganiseerd op ons complex, dit was ook een geslaagde operatie te noemen!

De “Guru” visdag wordt wel een standaard gegeven in ons jaarprogramma, mede omdat Guru (Embryo) hier ,ook op lange termijn,  budget voor vrijmaakt en ons wil steunen. De Viskaravaan zullen we mogelijk in een later stadium nog een keer herhalen. Al met al, zowel de jeugd als de deelnemende vrijwilligers hebben een zeer goed en voldaan gevoel overgehouden aan deze jeugd evenementen.

De jeugdvispas blijft natuurlijk ook in 2024 gratis verkrijgbaar voor jeugdleden tot en met 14 jaar, men mag dan wel alleen op ons complex met 1 (vaste) hengel vissen met vooraf bepaalde aassoorten.

 

Het plannen van een paar leuke uitjes/visdagen voor onze minder valide medemens heeft helaas nog geen doorgang kunnen vinden, de gecontacteerde organisatie heeft, ondanks ons voorstel,  geen actie meer ondernomen, om wat voor reden dan ook. De opbrengst van € 600,- van “Het Open Valkenswaardse 2022” blijft natuurlijk wel gereserveerd staan voor regelen van vervoer voor de minder validen naar ons complex. Komend jaar gaan we nog een poging wagen om een of twee dagen voor hen te organiseren.

 

De energieprijzen die omhoog zijn geschoten hebben we, mede dankzij de Smartflower en de bestuursleden, aardig in de hand kunnen houden, sterker nog, we hebben € 2040,- retour gekregen over 2022.

 

Vijverbeheer blijft wel actueel, aalscholverpredatie is fors toegenomen, naar het schijnt zijn de aalscholvers op “het Tipke” in Maarheeze verdwenen. Mogelijk landen deze nu dagelijks op ons complex. Dat is wel een issue aan het worden, vijver 3 hebben we gelukkig helemaal dicht met touwen, maar vijver 1 en 2 worden dagelijks belaagd. Onlangs, toen we de opvoer van vijver 2 openden bleek dat er een groot aantal dode ,kleine, vis naar boven kwam. Naar alle waarschijnlijkheid opgejaagd en verscholen in opvoerpijp, door zuurstofgebrek dood gegaan. Dit geeft al aan wat voor paniek deze vogels onder water veroorzaken, ook brasem en karper worden opgejaagd.

Vijver 1 heeft voor langere tijd 1 meter lager gestaan omdat men was begonnen met de geplande vernieuwing van de beschoeiing visplaatsen, echter door de zeer natte weersomstandigheden moest men hiermee stoppen omdat de complete oevers kapot werden gereden door het zware materieel. Indien gereed wordt  er speciale beplanting aangeplant om de grond rondom de beschoeiing vast te houden. Dit in overleg met specialisten van Embryo.

We blijven doorgaan met bijvoeren van pellets, en monitoren van de vijvers zoals afgesproken vorig jaar.

Vijver 2 dient nog te worden afgevist, dit is verlaat in verband met drukke afvis werkzaamheden Sportvisserij NL in het land.

 

Visuitzetting 2023:

  • 600 kg middelgrote brasem op vijver 1&3
  • 400 kg grote voorn op vijver 1&3 (komt nog)

 

 

Het secretariaat heeft 165 poststukken verwerkt in 2023.

 

 

We zijn in overleg met de gemeente om meer mogelijkheden te creëren voor vijver 4, te weten:  nachtvissen toestaan, een paar doorgangen maken om op de stekken (max.9) te kunnen komen. Discussiepunt is natuur-en/ of recreatiebestemming. De wethouder samen met senior sportzaken is ter plaatse geweest, ze waren enthousiast over ons mooie complex en de wethouder gaf tijdens dit bezoek aan “geen beren op de weg te zien”.  De zaak is inmiddels overgedragen aan B&W, we zullen af moeten wachten.

 

Het bestuur is dit jaar in september benaderd door de afdeling handhaving van de gemeente.

Door een aantal bezoekers op ons complex is overlast ervaren en deze hebben dit gemeld bij de autoriteiten. Men is er nu ook achter gekomen dat wij al jaren lang, zonder vergunning, alcohol verkopen/verstrekken. Dit is, met onmiddellijke ingang, verboden voor onze vereniging door de gemeente.  Volgens de geldende APV is het in het buitengebied verboden om overlast (in de breedste zin van het woord) te veroorzaken. Zowel het betaald als gratis verstrekken of faciliteren van alcoholische dranken is verboden op ons complex. Op het complex zal de gemeente al dan niet handhaving laten controleren daar hebben we geen invloed op. Wel zullen er bij overtredingen sancties volgen voor onze vereniging, aldus de gemeente.

Het bestuur moet zich aan deze beslissing conformeren en doet dat dus ook, dit is al doorgegeven aan de afdeling handhaving van de gemeente.

We vragen aan alle leden om medewerking te verlenen in deze en incidenten te melden, dit om sancties te voorkomen.

 

Gelukkig hebben we, wel een vrijwilligersmiddag kunnen organiseren. We hebben met z’n allen kunnen genieten van lekker weer en van een fijn samenzijn. Dit blijven we natuurlijk in ere houden. Tijdens deze middag werd Toon Kluijtmans door het bestuur, als vrijwilliger van het jaar, in het zonnetje gezet.

 

De Boa’s van Federatie Zuid West Nederland hebben ons complex weer enkele malen bezocht, alles was netjes in orde. De frequentie van controles was wel wat minder, ondanks onze vraag om meer. We hebben dit voorgelegd aan manager handhaving van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

 

De samenwerking tussen ons en Embryo is zeer goed te noemen, ze doen wat ze beloofd hebben en steunen ons met kennis en financiën. Hier zijn we erg blij mee en dit bied perspectieven voor onze vereniging in de toekomst.

 

De karpercommissie en de wedstrijdcommissie hebben zich aardig genesteld binnen onze vereniging en op wat kleinigheidjes na loopt alles redelijk goed. Overleg met het bestuur blijft natuurlijk wel doorgaan.

 

We hebben helaas ook bezoek gehad van criminelen die het nodig vonden om explosieven (te gebruiken voor plofkraken) te dumpen in vijver 3, er lagen ook kentekenplaten in en langs het water. Tot 2 keer toe is de EOD ter plaatse moeten komen om de explosieven veilig te stellen en deze onschadelijk te maken. Duikers van de politie hebben een deel van vijver 3 nagespeurd en er kwamen ook nog een gekraakte kluis en inbrekersgereedschap naar boven. Het onderzoek loopt nog.

 

Na wat lobbyen heeft de Firma Verspeek een nieuwe verwarmingsketel geplaatst in ons clubgebouw, dit  geheel gratis, we kunnen weer een flink aantal jaren vooruit dankzij deze sponsoring. We zijn de Firma Verspeek hier dan ook erg dankbaar voor!

 

Ik wil afsluiten met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en niet te vergeten, hun partners, de dames van de bakbrigade, controleurs, vijverbeheerder, interieurverzorgster, medebestuursleden, webmaster, kascontrolecommissie, wedstrijdcommissie, karper commissie, sponsoren en aan alle mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

 

Jullie zijn de basis van onze mooie vereniging!

 

Christ Corstjens, secretaris HSV Venbergen.

 

#

Erelid Jos Wils

#

De jubilarissen in het zonnetje